هم اکنون 147 دانشجوی Ph. D  از 44 کشور در کنسرسیوم جهانی دکترای ICDE  (GDC)، در حال انجام تحقیقات مرتبط با یادگیری برخط، منعطف، آزاد و مبتنی بر فناوری های پیشرفته هستند.

تمامی اعضای GDC دعوت نامه ویژه جهت شرکت در بخش دانشجویان دکتری در کنفرانس جهانی ICDE در تورنتو دریافت کرده اند.

همچنین از این دانشجویان خواسته شده تا در صورت تمایل نسبت به ارسال پروپوزال و ارائه آن در مراسم فوق اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://www.icde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=794:doctoral-students–track-at-the-27th-icde-world-conference&catid=23:news&Itemid=169