تأثیر کووید-19 بر آموزش

 با استفاده از داده های موسسه آمار یونسکو نقشه ای تهیه شده که تأثیر کووید-19 بر آموزش را در سطح جهان نشان میدهد. در این نقشه کشورها به سه دسته تقسیم شده اند: آنهایی که مدارس را به صورت محلی و منطقه ای تعطیل کرده اند؛ کشورهایی که مدارس را به صورت سراسری تعطیل کرده اند؛ و آنهایی که مدارس را دایر نگه داشته اند.

طبق آمار یونسکو، 1,268,164,088 دانش آموز تحت تأثیر عواقب این بیماری قرار گرفته اند. این تعداد یعنی 72.4%  از کل افرادی که در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام کرده اند. همچنین 177 کشور مدارس راسراسری تعطیل کرده اند. 

لازم به دکر است که داده های موسسه آمار یونسکو بر اساس مجموع افرادی است که در مقاطع مختلف تحصیلی ثبت نام کرده اند.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به این لینک مراجعه کنید.