کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در ایران اقدام به برگزاری نشست هم اندیشی در خصوص جایزه ملی یادگیری الکترونیکی و بررسی مسائل مربوط به حوزه آموزش الکترونیکی کرده است. این جلسه با حضور مدیران مراکز آموزش الکترونیکی کشور و به ریاست  آقای دکتر علی اکبر جلالی، در روز شنبه 14 مهر ماه 1397 از ساعت 14 تا 16 برگزار خواهد شد.