Menu

آغاز فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

  • 1397/08/15 01:23:00 ق.ظ
  • 0 نظر
  • تعداد نمايش 1676
  • بازگشت

ارزیابان نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، در سازمان امور مالیاتی حضور یافته و با بررسی مدارک و مستندات و تطبیق آن ها با آنچه از سوی آن سازمان در فرم های خوداظهاری و طی فرآیند ثبت  نام درج شده بود، ممیزی این شرکت کننده در محور سازمان را آغاز کردند. 

موضوعات مشابه

ارسال نظر

دی ان ان