چهارمین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی تشکیل شد

چهارمین جلسه شورای راهبردی جایزه ملی یادگیری الکترونیکی در محل دفتر کرسی، به ریاست آقای دکتر علی اکبر جلالی تشکیل شد و با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافت. در این جلسه رئیس کرسی با اهدای لوح تقدیر از تلاش ها و حمایت های اعضای شورا و ممیزان، در راستای پیشبرد پروژه جایزه تشکر کرد.

گزارش مفصلی از روند برگزاری جایزه و خلاصه ای از مرحله ارزیابی توسط دبیر اجرایی ارائه شد.
در پایان، هر کدام از اعضای شورا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه برگزاری دوره بعدی جایزه بیان کردند.