Menu
آرشيو بر اساس نويسنده: خانم امیر نکوییبازگشت
خوراك
جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل با حضور ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی و تیم یادگیری دیجیتال شرکت ایرانسل و سایر اعضای مرتبط این سازمان در روز دوشنبه 1397/8/21. تشکیل شد.
بيشتر
آغاز فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

آغاز فرآیند ارزیابی شرکت کنندگان در نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی

ارزیابان نخستین جایزه ملی یادگیری الکترونیکی از سوی کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو، در سازمان امور مالیاتی حضور یافته و با بررسی مدارک و مستندات و تطبیق آن ها با آنچه از سوی آن سازمان در فرم های خوداظهاری و طی فرآیند ثبت  نام درج شده بود، ممیزی این شرکت کننده در محور سازمان را آغاز کردند. 
بيشتر
دی ان ان