Menu

webinars

وبينار هاي آموزشي
عنوان وبينار ارائه دهنده تاريخ برگزاري لینک
                                                                                     مشاغل دانش بنیان و جایگاه آموزش الکترونیکی در آن
دکتر علی اکبر جلالی 1395/09/28 لينك مشاهده
چهارچوب طراحی محیط های یادگیری شخصی دکتر ابراهیم رحیمی 1395/05/18 لينك مشاهده
بررسی نقش فناوری اطلاعات در تحقیقات دانشگاهی دکتر رضا منیعی 1394/10/15 لينك مشاهده
ابزارهایی برای موفقیت در تدریس آنلاین پروفسور لیزا داولی 1395/02/12 لينك مشاهده
نقش آموزش عالی از راه دور و الکترونیکی در توسعه نیروی انسانی دکتر حسن ظهور 1394/09/04 لينك مشاهده
اخلاق حرفه‌ای در فرایند یاددهی و یادگیری دکتر قراملکی 1393/10/21 لينك مشاهده
مدیریت سرمایه‌های انسانی در محیط‌های کسب و کار دکتر ابیلی 1393/12/05 لينك مشاهده
دانشگاه الکترونیکی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها دکتر burgi 1393/12/20 لينك مشاهده
نگاهی به کاربرد پذیری و تجربه کاربری در یادگیری الکترونیکی پروفسور ماساکی 1394/02/27 لينك مشاهده
استاد و مساله تحول نقش در اکولوژی جدید یاد دهی و یا دگیری دکتر فراست خواه 1392/02/09 لينك مشاهده
مسئولیت پذیری آموزش عالی در عرضه خدمت به جامعه دکتر فراست خواه 1393/08/26 لينك مشاهده
دی ان ان