Menu

awarding

جایزه یادگیری الکترونیکی دارای دو حوزه است که با پیشنهاد دبیرخانه اعطای جایزه و تصویب کمیته اعطای جایزه به شرح زیر به واجدین شرایط به منظور تأکید بر اهمیت به کارگیری و استفاده از فناوری های نوین آموزشی و فناوری اطلاعات در آموزش عالی کشور اعطاء می شود که در امور ذیل ابراز لیاقت نموده باشند:

- جایزه سازمانی

سازمان ها و موسسات آموزش عالی که با بهره گیری از اهداف آموزش و یادگیری الکترونیکی به موفقیتهای چشمگیری نایل آمده اند اعطا می گردد. 

 

- جایزه فردی

به اساتید و مدیرانی که تلاش های چشمگیر و کم سابقه ای در راستای ترویج اهداف آموزش و یادگیری الکترونیکی انجام داده و به موفقیتهای چشمگیری نایل آمده اند، اعطا می گردد.   

دی ان ان