Menu
آرشيو بر اساس نويسنده: خانم امیر نکوییبازگشت
خوراك
جلسه ارزیابی شرکت بیمه کوثر

جلسه ارزیابی شرکت بیمه کوثر

جلسه ارزیابی شرکت بیمه کوثر با حضور مدیر آموزش و پژوهش و سایر همکاران در این حوزه و ممیزان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو برگزار شد.
بيشتر
جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

 جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل با حضور ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو و تیم یادگیری دیجیتال شرکت ایرانسل و سایر اعضای مرتبط سازمان برگزار شد.
بيشتر
جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل

جلسه ارزیابی شرکت ایرانسل با حضور ارزیابان کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی و تیم یادگیری دیجیتال شرکت ایرانسل و سایر اعضای مرتبط این سازمان در روز دوشنبه 1397/8/21. تشکیل شد.
بيشتر
دی ان ان