Menu

awarding

محورهای اعطای جایزه

جایزه فرد

افرادی که دارای تأثیرگذاری چشمگیری بر رشد و توسعه یادگیری الکترونیکی در کشور بوده اند.

 

جایزه سازمان

 سازمان هایی که در نهادینه سازی سیستم یادگیری الکترونیکی در فرایند توسعه به موفقیت های چشمگیری نائل شده اند.

 

جایزه دستاورد تأثیرگذار

محصولات، خدمات، فرایندها و مدل های کسب و کاری که تأثیرات چشمگیری بر یادگیری الکترونیکی در کشور داشته­اند.

دی ان ان